Privatpersoner

Köpa leads till privatpersoner – går det?

Callcenter

Leads och adresslistor säljs i alla former och format. För tjugo år sedan gick det inte att filtrera leads på samma sätt som idag, men vad är den största skillnaden och går det att köpa leads till privatpersoner?

Först och främst är det viktigt att känna till varför vi använder leads och hur de kan användas. Alltfler företag köper in adressmaterial inför kampanjer och erbjudanden. Det är inte heller ovanligt att politiska partier gör samma sak.

Innan de beställer sina utdrag gör man oftast en filtrering där kunden själv bestämmer vilka variabler och segment som är intressanta.

Vid utdrag av privatpersoner kan du som kund oftast få tillgång till varje persons adress- och kontaktuppgifter. Dessa kan i sin tur sorteras efter civilstånd, inkomst och många andra variabler såsom geografi och personliga intressen.

Den sistnämnda variabeln har blivit vanligare men kan inte erbjudas av alla adressleverantörer.

Exempel på personliga intressen kan vara mode, shopping, nöje och underhållning. En vanlig insamlingsmetod för dessa kan upprätthållas genom sociala medier. Du kanske redan har sett eller deltagit i en tävling på Facebook?

När du deltar i dessa tävlingar brukar du oftast få fylla i dina kontaktuppgifter och kryssa i villkoren, där du också bekräftar att du samtycker att bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Det är dock inte tillåtet att lagra vilken information som helst. En lag som tydligt anger vad som är tillåtet är personuppgiftslagen, förkortat PUL.

Sammandrag

Personuppgifter får lagras men det finns begränsningar enligt PUL. Vidare är det förbjudet att lagra uppgifter som kan kränka en individs integritet. Exempel på detta är etnicitet, religiös åskådning, sexuell läggning etc.

Previous ArticleNext Article