Leadssons Stipendium

Stipendium till dig som skriver uppsats inom marknadsföring, journalistik och ekonomi

Branschrelevant kunskap
Stipendiet uppmuntrar till fördjupade studier inom områden som är direkt tillämpliga på Leadssons tjänster, vilket förbättrar din förståelse för marknadsföring, journalistik och ekonomi.
Ekonomiskt stöd
Med ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kr får vinnaren möjlighet att minska sina ekonomiska bekymmer under studietiden.
Exponering och nätverkande
Som vinnare får du möjlighet att exponeras i Leadssons marknadsföringsmaterial vilket kan öppna dörrar för framtida karriärmöjligheter och nätverk.

Stipendium till studenter inom marknadsföring, journalistik och ekonomi 

Leadsson-stipendiet är ett stipendium som delas ut till en student som med sin uppsats bidrar till ökad kunskap inom de tjänster som Leadsson erbjuder.

Syftet med stipendiet är att främja den allmänna kunskapen inom dessa fält och belöna det arbete som ligger bakom genom att koppla det till praktiska tillämpningar inom marknadsföring, journalistik och ekonomi.

Regler

  • Uppsatsen ska skrivas på en C- eller D-nivå.
  • Stipendiet motsvarar 5 000 kr och tilldelas vinnaren.
  • Juryn består av medarbetare på Leadsson och beslut kan ej överklagas.
  • Vinnaren godkänner att namn och efternamn kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Leadsson.

Så ansöker du om Leadsson-stipendiet:

Skicka din ansökan till stipendium@leadsson.se. Inkludera följande information i din ansökan:

  • Ditt fullständiga namn
  • Din e-postadress (om du använder en annan än den du skickar från)
  • Namnet på ditt lärosäte eller din skola
  • En kort sammanfattning av din uppsats
  • En motivering till varför just du bör få stipendiet

Kom ihåg att bifoga ditt bidrag i PDF-format.

Ansökningstid och sista datum:

Vårt stipendium delas ut årligen och ansökningsprocessen är löpande. Ansökningar ska vara oss tillhanda senast den 30 april 2025.

Leadsson behandlar alla ansökningar och personuppgifter enligt GDPR.