Hållbarhet

På Leadsson är hållbarhet av yttersta vikt. Vi tror att det är vårt ansvar att ta hand om miljön och att vara med och bidra till ett bättre samhälle för våra kunder och framtida generationer. Vi har som mål att ta hänsyn till vår planet när vi utför våra affärer, och vi har tagit stora steg för att uppfylla dessa mål. Vi är stolta över att erbjuda ett brett utbud av tjänster som är hållbara, miljövänliga och ekonomiska. Genom att använda så lite resurser som möjligt, minimera vårt miljöavtryck och uppmuntra våra kunder att göra detsamma, hjälper vi till att skapa en hållbarare framtid.

Vi arbetar aktivt med att främja hållbarhet

Vi tror att det är viktigt att vi alla tar ansvar för att skydda miljön och skapa en bättre framtid. Leadsson anser att hållbarhet är något som börjar internt hos oss och vi försöker att ta lärdom från tidigare generationer och införa hållbara rutiner och produkter. Vårt mål är att bidra till att skapa en bättre värld, för nuvarande och kommande generationer. 

Våra initiativ

Minskad pappersanvändning

Genom att byta till digitala lösningar minskar Leadsson inte bara pappersutskrifter och fakturor, utan vi kan också spara tid och pengar som annars skulle gått till hantering av fysiska papper. Digitala dokument ger oss också ett säkrare och mer hållbart sätt att arbeta med. Med digitala dokument kan vi snabbt och effektivt hantera information, samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan som följer med att använda fysiska dokument. Vi är glada över att nu kunna arbeta med digitala dokument, eftersom det ger oss möjlighet att hålla reda på data på ett effektivt och säkert sätt, samtidigt som vi kan göra affärer snabbare och mer hållbara.

Olika papper
Kvinna som skrattar på en grön soffa

Digitala möten framför fysiska kundmöten

Vi på Leadsson är mycket medvetna om att vi har ett stort ansvar när det gäller att hantera klimatförändringar. Därför har vi valt att ersätta fysiska möten med digitala möten för att minska vår klimatpåverkan. Vi uppmuntrar våra kunder att använda digitala konferenstjänster för att förenkla affärsresor och samtidigt minska de utsläpp som orsakas av transporter. Genom att minska våra kolutsläpp kan vi göra vårt bästa för att skydda vår planet och hjälpa till att bevara en bättre miljö för alla.

Grönare energi

Vi har infört andra klimatsmarta lösningar, såsom att använda energieffektiva lampor, använda energi som är genererad från förnybara energikällor och optimera våra energiförbrukningar. Genom att använda förnybara energikällor och energi som är genererad från vindkraftverk för våra servrar kan vi också sänka vår klimatpåverkan och hjälpa till att bidra till en mer hållbar framtid. Vi är också medvetna om att energieffektivitet är en av de viktigaste faktorerna för att minska klimatpåverkan, därför försöker vi kontinuerligt att optimera vår energiförbrukning. Vi fortsätter att undersöka nya metoder för att uppnå en minskad miljöpåverkan.

Vindkraft
Man som cyklar i Stockholm

Individuellt ansvar – cykla eller åk kollektivt

Leadsson tar klimatfrågan på stort allvar och har därför sagt upp företagets parkeringsplatser för att minska påverkan på miljön. Företaget uppmanar nu sina anställda att ta hjälp av kollektivtrafiken eller cykla till jobbet istället. Det är ett sätt att ta ansvar för miljön och ett steg i rätt riktning för att minska påverkan. Genom att vi ändrar vår kultur får vi större förståelse för miljöfrågan. Alla är välkomna att delta i den förändring som Leadsson startar. Ett företag som tar klimatfrågan på stort allvar är en bra början på en hållbar framtid.

Vår hållbarhetsresa

Vi satsar på energieffektiva produkter och följer lagar och regler som stödjer miljövänlig produktion. Vi har även tagit fram ett hållbarhetsprogram som syftar till att minska vårt miljöavtryck. Under de senaste åren har vi gjort en rad olika satsningar, vilka också uppmärksammats i media. Detta kan du läsa mer om i länkarna nedan. Vill du komma i kontakt med oss för att prata hållbarhet? Mejla in till kundservice@leadsson.se.

Hållbarhet Leadsson

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

På Leadsson är vi stolta över att ha uppmärksammats för vårt arbete med att driva ett mer hållbart företag. Vi fortsätter att utveckla innovativa lösningar för att kunna leva upp till vårt löfte att minska vårt miljöavtryck. Mer om vårt arbete kan du läsa mer om här nedan.

 

Leadsson vill kommunicera gröna omställningar