Hållbarhet

Leadsson prioriterar hållbarhet, med målet att skydda miljön och bidra till ett bättre samhälle. Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan, och erbjuder hållbara, miljövänliga och kostnadseffektiva tjänster. Genom att minimera resursanvändning och miljöavtryck främjar vi en hållbar framtid.

Vi tror att det är viktigt att vi alla tar ansvar för att skydda miljön och skapa en bättre framtid. Leadsson anser att hållbarhet är något som börjar internt hos oss och vi försöker att ta lärdom från tidigare generationer och införa hållbara rutiner och produkter. Vårt mål är att bidra till att skapa en bättre värld, för nuvarande och kommande generationer. Nedan kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete och de områden vi satsar på.

Digitalisering av dokument

Leadsson har implementerat digitala lösningar för att betydligt minska användningen av papper, vilket inte enbart reducerar behovet av fysiska utskrifter och fakturor, men även medför betydande tids- och kostnadsbesparingar i dokumenthanteringen. Detta skifte till digital dokumentation säkerställer en mer effektiv, säker och hållbar affärspraxis. Genom övergången till digitala dokument kan vi snabbare hantera information med minskad miljöpåverkan, optimera dataspårning och accelerera affärsprocesser på ett hållbart sätt.

Tangentbord
Onlinemöte

Prioritering av digitala möten

I erkännande av vårt ansvar för att bekämpa klimatförändringarna, har Leadsson ersatt traditionella fysiska möten med digitala alternativ. Denna strategi uppmuntrar användningen av digitala konferenstjänster, minimerar behovet av affärsresor och reducerar därmed transportrelaterade utsläpp. Vårt engagemang för digitala möten är ett led i vår strävan att minska koldioxidutsläppen och bidra till miljöns välbefinnande.

Engagemang för grönare energi

Leadsson har engagerat sig i att implementera klimatsmarta lösningar, inklusive användningen av energieffektiva belysningar och energi från förnybara källor, såsom vindkraft för våra servrar. Dessa åtgärder, tillsammans med ständiga strävanden efter att optimera vår energianvändning, spelar en kritisk roll i vårt arbete mot att minska vår klimatpåverkan och främja en mer hållbar framtid. Vår dedikation till energieffektivitet och utforskning av nya metoder för miljöförbättringar understryker vårt långsiktiga åtagande till hållbarhetsmålen.

Vindkraft
Cyklande man

Främjande av andividuellt ansvar

Som en del av vårt engagemang för miljön har Leadsson avvecklat företagsparkeringsplatser för att uppmuntra användningen av mer miljövänliga transportalternativ bland våra anställda, såsom cykling och kollektivtrafik. Denna policy reflekterar vårt åtagande att minska vår miljöpåverkan och främjar en kultur av miljömedvetenhet inom företaget. Vi välkomnar och uppmuntrar alla medarbetare att delta i denna positiva förändring, vilket bevisar Leadssons proaktiva roll i miljöskyddsinitiativ.