Företag

CFD – ett nytt segment inom leadsgenerering – Så lyckas du!

Grafik ekonomi på ipad

Ett av våra nyaste segment som vi börjat etablera oss inom fokuserar på binära optioner och handel med CFD. Bäst har det börjat gå för CFD, där vi sett ett stort intresse bland handlarna. En faktor som skyndat på branschen är tillgången till internet och portabla enheter som många handlare gärna föredrar (smartphones och surfplattor). Så, vad innebär CFD:s?

CFD:s eller Contract for difference går ut på att du, en investerare, och mäklaren gör en uppgörelse som syftar till att betala mellanskillnaden av priset på en tillgång vid en specifik tidpunkt. Detta kan vara i början på kontraktet och i slutet på kontraktet. En tydligare beskrivning finns på TradingToplists hemsida där mer djupgående beskrivningar och detaljer om CFD-handel ges.

Nedan kan du se businessportalen ABC Nyheders tips på hur som handlare kan bli bättre på CFD:s.

Dra ner förlusterna: Förluster är varje handlares största fiende. Det är väldigt viktigt att du inte låter känslorna styra dina aktiviteter och beslut. Titta istället på din egen profil och vad som lämpar sig bäst. Analysera, prova dig fram och utvärdera varje handelstillfälle. Om du har några små förluster så är det dessa så måste minimeras i första hand.

Begränsa din exponering: Handlare rekommenderas administrera sitt kapital utan att sätta 50 eller 100 procent på bordet. Skulle du sätta en så stor del av ditt belopp på bordet så är risken stor att hela ditt kapital kan ryka. Riskera aldrig mer än två procent av ditt kapital vid ett enskilt handelstillfälle.

Den fundamentala och tekniska analysen är nyckeln till din framgång: Det stämmer, den tekniska såväl som den fundamentala analysen är alltid nyckeln till din framgång inom handel med CFD:s. Båda komponenter går hand i hand med varandra och anses vara betydelsefulla för att effektivisera varje individs handelsaktiviteter. Professionella handlare brukar i regel göra en fundamental analys preliminärt innan en teknisk analys påkallas. Därefter kan handelsaktiviteterna anpassas och påbörjas utifrån analysernas resultat.

Handelstillfällen baserade på signaler och tid: Framgång kan bero på flera faktorer, och en tydlig faktor är tid. Om du är för snabb eller för sen kan handelstillfället generera en förlust. Därför finns handelssignaler, på engelska kända under namnet ”trading signals”, hos de flesta mäklare och aktörer. Många av dessa erbjuder djupgående analyser också.

Din portfölj: Håll gärna ett öga på din portfölj och vad du har för kapital, respektive vilket belopp du vågar riskera. Genom att riskera den låga procentsatsen på 2 % och hålla dig till den samma kan du enkelt administrera dina resurser och minimera risken att förlora ytterligare.

Använd Stop Losses (stoppförluster): Var observant när du ägnar dig åt stop losses och tänk på att handelsaktiviteter utan dessa kan leda till stora förluster. Målet är att stoppa förlusterna utan att vara för strikt.

Risker och belöningar: Dessa anses vara två av komponenterna inom ramen för CFD. Varje handelstillfälle har en risk och en belöning, och när riskerna är för höga eller när belöningarna är för bra för att vara sanna behöver du agera innan du involvera dig i ett handelstillfälle.

Previous ArticleNext Article