SPAR Adresser

Köpa SPAR-adresser? Vi hjälper dig med urval och adresser för ditt nästa projekt.

SPAR-adresser – Köp online

Vi på Leadsson.se fungerar som en portal där du kan få fram alla uppgifter du behöver för att kunna göra ett utskick, antingen direkt till privatpersoner eller till företag. När det gäller SPAR-adresser har fungerar vi som uppgiftsbiträde, där vi tar fram informationen åt dig. Tillsammans med dig väljer vi ut vilka uppgifter du behöver och konverterar informationen till läsbara filer. Allt för att underlätta och förenkla för dig att nå ut till din målgrupp. 

SPAR-adresser tillhandahålls av Skatteverket. I databasen finns kontaktuppgifter till samtliga personer i landet som är över 16 år. Oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Telefonnummer saknas dock i registret, men det är något vi på Leadsson.se kan ge dig tillgång till. Genom det här registret får du tillgång till all information du behöver för att kunna göra ett utskick till potentiella kunder. Dessutom kan du med vår hjälp ta fram vilken målgrupp som bäst lämpar sig för din produkt eller tjänst. Vilket gör att du kan fokusera helt och hållet på att göra ett ordentligt utskick till personer som faktiskt eventuellt har ett intresse av produkten eller tjänsten. 

Något som gör att du på det här sättet enkelt kan nå ut till personer som redan från början skulle kunna tänka sig att köpa det du säljer. Vilket inte alltid är garanterat på samma sätt när man använder sig av andra former av massmarknadsföring. Då du får en direktkontakt med de potentiella kunderna skapar du även ett större intresse hos den potentiella kunden.

Kollegor som arbetar i en modern miljö

Köpa adresser till barnfamiljer? Begär en offert!

Ange namnet på den organisation, företag, myndighet eller förening du representerar. Om du inte representerar något kan du bortse från detta fält.
Vilka kontaktuppgifter önskar du få med i urvalet?
(Väljer du "Annat" rekommenderar vi att du lägger en detaljerad förklaring i textfältet ovan).
Ett sista steg. Just nu samarbetar vi med en byrå som arbetar med SEO/sökoptimering och som hjälper företag att få fler kunder genom Google. Vill du få ett erbjudande skickat om SEO-tjänster?

Så beställer du adresser

För att vi ska förstå dina behov bättre erbjuder vi en gratis offerttjänst där du enkelt och smidigt begär en offert direkt på vår hemsida. Vi kommer därefter kontakta dig för att presentera ett prisförslag.

Därför väljer du Leadsson

Väletablerad på marknaden
Uppdaterade urval med hög precision
Vi bryr oss om våra kunder!
Smidig, enkel och snabb tjänst
En glad kvinna i röd kavaj

Vad innebär det att köpa adresser från SPAR 

SPAR registret uppdateras dagligen med information från Skatteverket, som även tillhandahåller registret. I registret hittar kontaktuppgifter till samtliga personer över 16 år som är bosatta i Sverige. Något som gör att du enkelt kan skapa ett grundläggande urval för direktutskick till potentiella kunder som ingår i din förutbestämda målgrupp. 

Registret omfattar inte bara svenska medborgare utan samtliga personer som är skrivna och bosatta i landet. Vilket gör att det är den allra största databasen över personer som finns i landet där informationen hela tiden uppdateras. All information tas in från folkbokföringen och du får på det här sättet korrekta och uppdaterade adresser till de potentiella kunderna. 

Det vi på Leadsson.se hjälper dig med, är att på din begäran ta fram informationen du behöver. Vi hjälper till med att ta fram vilken målgrupp som passar för din produkt eller tjänst och sorterar bort de som inte ingår i målgruppen. Vi levererar sedan all information i valfritt format, vilket gör att du enkelt kan få fram precis de som ingår i målgruppen och inga andra. Något som förenklar eventuella direktutskick men även minskar kostnaderna för ett sådant. 

Informationen du får tillgång till från SPAR innehåller inte telefonnummer. Det är dock något vi på Leadsson.se gärna hjälper till att ge dig. Då får du själv välja om du vill ha fasta telefonnummer eller mobilnummer. Beroende på vad du behöver för att kunna nå ut till de potentiella kunderna som finns spridda över landet.

SPAR-adresser kan ge dig underlaget du behöver för ett utskick 

När du köper SPAR-adresser från oss på Leadsson.se får du tillgång till allt det du behöver för att göra ett utskick. Då kan du dessutom få fram precis vilka personer som ingår i din målgrupp. Vilket också ser till att du inte behöver känna att du inte vet om personerna du gör ett utskick till ens ingår i denna. Något som kan vara enkelt att göra om man inte har tillgång till all relevant information. 

Med hjälp av SPAR-adresser får du precis det underlaget som krävs för att nå ut till samtliga potentiella kunder. Oavsett om du vill göra ett utskick över hela landet eller i ett visst område hjälper vi dig att ta fram den informationen du behöver. Vilket också gör det extra viktigt att ta fram en målgruppsbeskrivning redan från början, det underlätta både ditt och vårt arbete. Känner du att du behöver hjälp med detta, finns vi alltid redo för att tillsammans med dig ta fram en sådan.

SPAR adresser ger dig flera fördelar som du annars hade kunnat missa om du väljer andra typer av marknadsföring. Det innebär inte att du inte kan både göra direktutskick och kombinera det med annan marknadsföring, det är att rekommendera. Dock bör du inte glömma bort möjligheterna som SPAR adresser ger. Det kan vara svårt att veta precis hur många av ens potentiella kunder som kommer att vara intresserade men du vet åtminstone att de kommer få informationen. 

Många eventuella kunder kan nämligen enkelt missa andra former av marknadsföring, då vi i den digitala tiden vi lever i ständigt bombarderas med reklam och information. Då kan det vara bra att tänka på hur man kan göra för att sticka ut från mängden. 

Använd SPAR-adresser för utskick eller marknadsföring 

Marknadsföring är grundläggande för att ett företag ska kunna växa och bli större. Utan detta kommer man inte nå ut till alla de potentiella kunderna som finns över hela landet. Dock är det svårt att veta precis vilken form av marknadsföring som verkligen passar in för ens egna produkter och tjänster. Det som man alltid kan lita på är att ett direktutskick åtminstone når fram till de potentiella kunderna i den målgruppen man har valt ut. Sedan måste man se till att man gör något så pass unikt att kunderna även tar till sig informationen. 

Många använder sig av de inköpta SPAR-adresserna till att skapa ett unikt direktutskick, vilket ser till att de potentiella kunderna åtminstone öppnar upp och tar till sig informationen. Något som man kan tänka på när man tar fram layouten och designen på det eventuella utskicket. 

Leadsson.se tillhandahåller SPAR-adresser och fungerar som ett uppgiftsbiträde där vi på din begäran tar fram den informationen du behöver. Det gör att du enkelt får det grundläggande urvalet baserat på de kriterier du gett oss. Genom att vara noggrann i urvalet kan du begränsa antalet potentiella kunder till de som enbart skulle kunna vara intresserade av din tjänst eller produkt. Du kan även med vår hjälp komplettera informationen från SPAR med uppgifter från andra register eller databaser för att få fram så komplett information som möjligt. 

Att kombinera SPAR-adresser med telefonnummer, e-postadresser eller mobilnummer kan vara intressant för de som vill kunna ha flera kontaktvägar till sina potentiella kunder. Vilket gör att den informationen man får in från oss på Leadsson.se ger precis det underlaget som krävs. 

Dina konkurrenter använder redan adresser från SPAR 

Att missa möjligheterna som finns när man köper in adresser från SPAR innebär för de flesta att man inte når ut till sina potentiella kunder. Det innebär också att man förlorar dem till sina konkurrenter för de har troligtvis redan upptäckt vilken guldgruva SPAR-adresser kan vara. Framförallt får man en konkurrensfördel gentemot de konkurrenter som ännu inte gjort det. Samtidigt som man nu kan konkurrera på lika villkor med de som redan köpt in SPAR-adresser enligt deras målgrupp. 

Det som kan ge en ytterligare konkurrensfördel är om man lägger ner tid och energi på att få fram en målgrupp som överensstämmer med de som också skulle vilja köpa produkten eller tjänsten. Då kan man snabbare och mer effektivt nå ut till dessa än om man måste göra ett massutskick. Vilket är precis det vi på Leadsson.se kan hjälpa dig med. Vi ser till att du får fram de uppgifter som du behöver och som överensstämmer med din målgrupp. 

Att missa möjligheterna som SPAR-adresser innebär att man inte får tillgång till en väg för direktkontakt med sina potentiella kunder. Även om många kunder kanske hittar fram till din produkt eller tjänst till slut, kan det innebära att du missar många som inte gör det. Framförallt får du inte tillgång till ett underlag som gör det möjligt att begränsa dina utskick. Något som nu innebär att massutskick är det enda valet som finns kvar. Det är något som i längden både är betydligt kostsammare och ineffektivt i jämförelse med att köpa in SPAR-adresser och göra ett direktutskick. 

SPAR-adresser ger dig en direktkontakt till dina potentiella kunder

När du köper SPAR adresser kan du hitta fram till dina potentiella kunder utan några som helst problem. Du får precis den informationen du behöver och vi på Leadsson.se ser gärna till att förse dig med mer eller kompletterande uppgifter. Något som verkligen ser till att du hittar fram till de potentiella kunderna som missat att din produkt eller tjänst finns. 

Dessutom får du en konkurrensfördel gentemot de konkurrenter som inte använder sig av SPAR-adresser för att begränsa sina utskick. Något som innebär lägre kostnader för dig och framförallt att du kan göra dina utskick en aning mer individualiserade i jämförelse med dina konkurrenter. 

De konkurrenter som också använder sig av SPAR-adresser hamnar nu så att ni kan konkurrera på lika villkor. Något som gör att det i slutändan enbart handlar om vems produkt eller tjänst som faktiskt är den bästa och inte vem som har det bästa registret över potentiella kunder. Genom att använda de adresserna du köpt in från oss, kan du få precis den kontaktvägen du behöver för att nå dina framtida kunder.