Företag

Vad krävs för ett företagslån?

Penna och statistik

Det är långt ifrån ovanligt att man som företagare får likviditetsbrist. Det kan handla om allt från att företaget har en tillfällig svacka så pengar behövs för att verksamheten ska överleva till att det behöver investeras ytterligare, men kapitalet saknas.

Har man behov av att få in kapital i bolaget så finns det flera möjligheter – ett klassiskt lån, en företagskredit som man utnyttjar vid behov och factoring (försäljning av fakturor).

För att söka ett företagslån finns det framför allt tre slags kreditgivare att välja mellan:

  • Statliga Almi Företagspartners och deras olika företagslån
  • Lån från storbanker (SEB, Handelsbanken m.m.)
  • Kreditgivare specialiserade på företagslån och factoring (Capcito, Qred m.m.)

Oavsett vilken kreditgivare du vänder dig till så brukar kraven för att ansöka om lån vara snarlika.

Eftersom det finns såpass många aktörer bör du alltid jämföra företagslån innan du ansöker – då kan du få många svar med bara en ansökan, vilket både ökar sannolikheten att få ditt lån beviljat och du kan jämföra räntor och villkor för lånet.

Vilka är kraven för att kunna ansöka om ett företagslån?

Olika kreditgivare har olika krav för att bevilja ett företagslån, men generellt behövs alltid en säkerhet i form av personlig borgen. Om företaget får betalningssvårigheter så blir du som borgensman istället betalningsansvarig. Finns det möjlighet att flera personer går i borgen för lånet är det bara positivt, det minskar kreditgivarens risk. 

Vid företagslån brukar de flesta bolagsformerna vara accepterade, det går alltså att söka lån oavsett om bolaget är ett aktiebolag, en enskild firma, kommanditbolag eller handelsbolag.

Åldersgränsen för ett företagslån brukar vara 18 år, alltså lägre än många andra privatlån som har 20 år som gräns. Eftersom åldersgränsen för att starta ett eget bolag är på 18 är (ibland t.o.m. lägre) är det en logisk gräns.

I samband med ett företagslån tas en kreditupplysning på dig och ditt bolag för att ta reda på kreditvärdigheten. Betalningsanmärkning kan försämra möjligheten att ta ett företagslån men om allt annat ser bra ut är det långt ifrån kört.

Vissa kreditgivare vill kunna se företagets bokföring, resultaträkning och balansräkning för att se efter att de lämnade uppgifterna stämmer. Ibland går det att göra en automatisk koppling till bokföringsprogrammet, så att du själv inte behöver ta fram dokument och skicka in.

Varför blev mitt företagslån nekat?

De vanligaste anledningarna till att företagslån blir nekat är att kreditvärdigheten är låg – det kan röra sig om att företaget och/eller borgensmännen har flera betalningsanmärkningar eller en aktiv skuld hos Kronofogden.

En låg omsättning eller höga utgifter kan också få kreditgivaren att ifrågasätta om företaget verkligen har kapaciteten att betala tillbaka lånet.

Slutligen om uppgifterna du har lämnat inte stämmer överens med vad som framgår av exempelvis kreditupplysningen finns risken att lånet blir nekat.

Se därför till att du och ditt företag har en så ordnad ekonomi som möjligt, en sund och vettig affärsplan och på ett tydligt och konkret sätt kan påvisa varför företaget behöver låna pengar. Gör du det har du goda chanser att få ditt företagslån beviljat.

Previous ArticleNext Article